Eurooppalainen hiiliosinko

Allekirjoita EU:n kansalaisaloite, jotta EU ottaisi käyttöön Eurooppalaisen hiiliosingon ja alkaisi hillitä ilmastonmuutosta globaalilla tasolla.


MIKÄ ON EUROOPPALAINEN hiiliosinko?

Hiiliosinko (Fee & Dividend) on tapa vähentää ilmastopäästöjä tavalla, joka on mahdollisimman oikeudenmukainen. Järjestelmän avulla suuripäästöiset tuotteet ja palvelut muuttuvat kalliimmiksi ja vähäpäästöiset vaihtoehdot edullisemmiksi.


Kokonaisuuteen kuuluu fossiilisille polttoaineille asetettava hiilimaksu, kansalaisille maksettava hiiliosinko sekä hiilitullit, joilla turvataan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla.

Allekirjoita kansalaisaloite, ja vaadi kanssamme Euroopan komissiota aloittamaan valmistelut hiiliosinkojärjestelmän käyttöönottamiseksi koko EU:n alueella!

NÄIN hiiliosinko TOIMII:

Järjestelmä on yksinkertainen ja tehokas.


Valtaosa taloustieteen edustajista on yhtä mieltä siitä, että päästöjen hinnoitteleminen on tehokkain tapa hillitä ilmastonmuutosta. Hiilimaksu kannustaa samanaikaisesti yrityksiä löytämään ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, ja kuluttajia suosimaan vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita.


Kun hiilimaksuun yhdistetään kansalaisille tilitettävä hiiliosinko, on järjestelmä lisäksi oikeudenmukainen. Yhdistelmä parantaa pieni- ja keskituloisten perheiden toimeentuloa. Valtaosalla väestöstä hiiliosinkona saatavat tulot ovat suuremmat kuin mitä tuotteiden hinnat kallistuvat hiilimaksun seurauksena.

Hiilimaksun tuloja ei välttämättä tarvitse ohjata kokonaan hiiliosinkojen maksamiseen. Osa tuloista voidaan käyttää myös investointeihin, joilla nopeutetaan siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan tai ilmastorahoitukseen, jolla tuetaan kehittyvien maiden siirtymistä hiilipäästöjen hinnoittelun piiriin.

Taloustieteen tutkijoiden tuki

Amerikassa vastaavaa järjestelmää suosittelee jo yli 3500 ekonomistia, joiden joukossa on 27 Nobel-palkittua taloustieteen tutkijaa:

https://www.clcouncil.org/economists-statement/


Hiilitulli turvaa eu:n kilpailukyvyn

Jotta hiilimaksut eivät heikennä EU:n teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, järjestelmään sisältyy hiilitulli (Border Carbon Adjustment), joka vaikuttaa sekä tuontiin että vientiin.

Tuonti

Kun tuotteita tuodaan EU:n alueelle maista, jotka eivät ole asettaneet vastaavaa hiilimaksua omassa maassaan, peritään tuotteista CO2-päästöihin perustuva tulli.

Vienti

Vastaavasti EU:n alueella toimivat yritykset saavat vientituotteiden osalta palautuksen maksamistaan hiilimaksuista.


Päästöt laskuun globaalilla tasolla

EU:n on vihdoin alettava toimia ilmastopolitiikassa kansainvälisenä johtajana. EU:n omien päästöjen vähentäminen ei yksinkertaisesti riitä, vaan niiden lisäksi EU:n on pystyttävä vaikuttamaan globaaleihin päästöihin. Hiiliosinkojärjestelmä tekee juuri tämän!

Hiilitullit vähentävät globaaleja päästöjä, kun niitä käytetään kannustamaan maita aloittamaan hiilipäästöjen hinnoittelun omassa maassaan. Maat, jotka aloittavat hiilipäästöjen hinnoittelun, eivät enää joudu maksamaan EU:lle hiilitullia vientituotteistaan ja saavat pitää hiilimaksujen tuotot itsellään.

Mitä useampi talousalue liittyy järjestelmän piiriin, sitä suurempi taloudellinen kannustin järjestelmän ulkopuolelle jättäytyneillä mailla on ryhtyä hinnoittelemaan omia päästöjään.


tutustu ehdotukseen tarkemmin

Lue lisää aloitteen englanninkielisiltä verkkosivuilta tai katso alla olevat TED-talk -videot.


Englanninkieliset verkkosivut: https://citizensclimateinitiative.eu/

(sivustoa ollaan parhaillaan kääntämässä suomeksi).

Seuraavassa videossa vähäpäästöisiin teknologioihin erikoistunut Dan Miller kuvailee ensin psykologisia suojamekanismeja, jotka estävät meitä toimimasta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja esittelee tämän jälkeen Fee & Dividend -mallin toimintaperiaatteen.

Katso myös:

Ted Halsteadin esitys Carbon Dividends -mallista.

Nyt on sinun vuoroSi toimia!

1.  Allekirjoita Eurooppalainen hiiliosinko -kansalaisaloite!


2.  Jaa aloitetta sosiaalisessa mediassa!


Lisää julkaisuihin hashtag #hiiliosinko.

3.  Jaa seuraavia videoita kavereillesi!


Videoilla selitetään miten hiiliosinko toimii. Kutsu samalla ystäväsi allekirjoittamaan kansalaisaloite!

4.  Käy tykkäämässä aloitteen Facebook-sivua!


Kutsu myös kaikki ystäväsi tykkäämään sivusta!


Yhteystiedot & Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kampanjan yhteystiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Copyright 2019 Ilmastorintama 

Yhteystiedot